بانک خوب سرمایه است

   
 
  • ترکیب سهامداران
   ترکیب سهامداران

   سهامداران بانک سرمایه مرکب از اشخاص حقیقی و حقوقی است، اشخاص حقیقی آن متشکل از گروه های مختلف جامعه از جمله فرهنگیان، کارکنان بانک های ملت، رفاه، تجارت، صندوق ذخیره فرهنگیان و ... می باشد.

  • نحوه انتقال قهری سهام بانک سرمایه
   نحوه انتقال قهری سهام بانک سرمایه

   دارایی سهام و اوراق بهادار بخشی از ماترک افراد فوت شده می باشد که مطابق با قوانین باید به ورثه قانونی وی منتقل شود. فرآیندانتقال این دارایی که فقط توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه امکان پذیر است، با مراجعه وارث و یا نماینده ایشان(که باید جزیی از وراث باشد) و پس از پرداخت مالیات بر ارث اوراق بهادار مذکور آغاز می شود. طی عملیات انتقال قهری سهام، سهام متوفی بر اساس گواهی حصر وراثت قانونی وی انتقال می یابد و گواهینامه نقل و انتقال و سپرده اوراق بهادار برای ایشان صادر می ...

  • نحوه خرید و فروش سهام بانک سرمایه در فرابورس
   نحوه خرید و فروش سهام بانک سرمایه در فرابورس

   سرمایه گذاران اعم از حقیقی یا حقوقی برای انجام معاملات سهام باید از طریق یکی از کارگزاران فرابورس اقدام کنند. شرکت های کارگزاری فرابورس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار را داشته و عضو کانون کارگزاران هستند. لذا سرمایه گذاران می توانند از بین آنها یکی را که همگی حکم واحد داشته وبا توجه به معیارهایی چون توانایی انجام به موقع سفارشات و به بهترین قیمت در کنارخدمات جنبی چون آموزش و تحلیل، انتخاب و درخواستهای خود را برای انجام معاملات به آنها ارائه کنند. کارگزاران به عنوان حلقه واسط بین خریدار و ...

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است