بانک خوب سرمایه است

   
  • آرشیو ارزشگذاری ها حسب تاریخ
   تاریخ : *
  • فهرست ارزشگذاری اقلام بازار سرمایه
   تاریخ :    ۱۳۹۳/۰۵/۲۶
   اقلام مبادلاتیقیمت خریدقیمت فروشقیمت مرجعآرشیو
    یک گرم طلا18  [ 0% ]   [ -0% ]   [ 0% ]  
    یک گرم طلا18  [ 0% ]  971,380 [ +8.028% ]   [ 0% ]  
    یک گرم طلا19  [ 0% ]   [ -0% ]   [ 0% ]  
    یک گرم طلا20  [ 0% ]  108,430 [ -815.429% ]   [ 0% ]  
    یک گرم طلا21  [ 0% ]   [ 0% ]   [ 0% ]  
    یک گرم طلا22  [ 0% ]  119,230 [ +8.412% ]   [ 0% ]  
    یک گرم طلا24  [ 0% ]  129,524 [ +8.032% ]   [ 0% ]  

   * ارزشگذاری بر حسب ریال

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است