بانک خوب سرمایه است

   
  • نسبت برابری اقلام
   تاریخ : *

   نسبت برابری اقلام
    یک گرم طلا18 یک گرم طلا18 یک گرم طلا19 یک گرم طلا20 یک گرم طلا21 یک گرم طلا22 یک گرم طلا24
    یک گرم طلا180000000
    یک گرم طلا180108.9608.157.5
    یک گرم طلا190000000
    یک گرم طلا2000.110100.910.84
    یک گرم طلا210000000
    یک گرم طلا2200.1201.1010.92
    یک گرم طلا2400.1301.1901.091

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است