بانک خوب سرمایه است

   
 
  • فهرست پرسش های مجمع

   سال مالی بانک چه زمانی است؟

   سال مالی بانک منتهی به اسفند ماه هرسال می باشد.

   تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه چه تاریخی می باشد؟

   تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بانک در تیر ماه هرسال بوده و تاریخ دقیق آن در وب سایت بانک اطلاع رسانی می گردد.

  • طبقه بندی پرسش های متداول
  • سهامداران
  • درباره بانک سرمایه

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است