بانک خوب سرمایه است

   
 
  • مدیریت تسهیلات

   مدیرت تسهیلات شامل دو قسمت گزارش وضعیت تسهیلات و پرداخت اقساط تسهیلات می باشد.

   مدیرت تسهیلات شامل دو قسمت گزارش وضعیت تسهیلات و پرداخت اقساط تسهیلات می باشد.

   از طریق سامانه های زیر مشتریان می توانند وضعیت تسهیلات خود را مشاهده و اقدام به پرداخت اقساط تسهیلات نمایند.

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است