بانک خوب سرمایه است

   
 
  • خدمات کارت

   برخی از خدمات کارت قابل ارائه در سامانه های بانک سرمایه، به شرح ذیل می باشند:

   مسدود سازی کارت

   مشتریان در مواقع ضروری از طریق سامانه های غیر حضوری با در اختیار داشتن اطلاعات کارت خود می توانند اقدام به مسدود نمودن کارت خود نمایند. در این صورت کارت غیر فعال شده و فعال نمودن مجدد کارت از طرق غیر حضوری امکانپذیر نمی باشد و مشتری باید با مدارک شناسایی معتبر به یکی از شعب بانک مراجعه نماید.

   مسدود سازی کارت از طریق سامانه های زیر صورت می پذیرد:

   تغیر رمز کارت

   • تغییر رمز اصلی یا رمز اول کارتهای سرمایه فقط با دستگاه های خود پرداز امکان پذیر است
   • تعغیر رمز دوم کارت یا همان رمز خرید اینترنتی کارت تنها از طریق خدمات اینتر نتی بانک سرمایه و دستگاه های خود پرداز امکان پذیر می باشد
   • گرفتن رمز دوم کارت برای اولین مرتبه فقط با دستگاه های خودپرداز امکان پذیر است.

   دریافت صورتحساب

   دریافت صورتحساب از حساب سرمایه یا کارت سرمایه

   مشتریان محترم می توانند از طریق سامانه های زیر صورتحساب تمامی حساب های خود را دریافت نمایند.

   لازم به ذکر است که سامانه های بالا صورتحساب بلند مدت به مشتریان ارائه میدهند و سامانه های زیر صورتحساب کوتاه مدت در اختیار مشتریان قرار می دهد (چند گردش آخر)

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است