بانک خوب سرمایه است

   
 
  • تراکنشهای ناموفق
   تراکنشهای ناموفق

   مشتری گرامی
   کلیه مغایرت های تراکنش های الکترونیک حداکثر طی مدت 48 ساعت به صورت واریز گروهی انجام خواهد گردید. لذا در صورت کنترل صورت حساب و عدم واریز مغایرت پس از موعد مذکور، نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایید.

   تراکنش ناموفق به آن دسته از تراکنش هایی گفته می شود که از طریق یکی از بسترهای پرداخت الکترونیکی بانک سرمایه مانند: دستگاه خودپرداز(ATM)، پایانه فروشگاهی(POS)، پایانه شعب (PIN PAD)، موبایل بانک، خدمات اینترنتی کارت سرمایه، درگاه پرداخت اینترنتی سرمایه و ... انجام شده و علی رغم کسر شدن وجوه از حساب مشتریان، خدمت مورد نظر از بانک دریافت نشده است .

   به منظور استفاده بهینه از امکانات این سامانه خواهشمنداست به نکات ذیل توجه فرمایید:

   • از وقوع تراکنش ناموفق می بایستی حداقل 24 ساعت گذشته باشد.
   • تراکنشها می بایستی از طریق یکی از بسترهای پرداخت الکترونیکی بانک سرمایه مانند: دستگاه خودپرداز(ATM)، پایانه فروشگاهی(POS)، پایانه شعب (PIN PAD)، موبایل بانک، خدمات اینترنتی کارت سرمایه، درگاه پرداخت اینترنتی سرمایه و ... صورت پذیرفته باشند.
   • کلیه دارندگان کارت‌های شتاب که از درگاه‌های پرداخت الکترونیک بانک سرمایه استفاده می کنند در صورت بروز هرگونه تراکنش ناموفق می توانند از این سامانه استفاده کنند.
   • خواهشمند است به منظور پیگیری بهتر شماره تلفن همراه خود به صورت صحیح درج فرمایید.
   • دارندگان کارت‌های بانک سپه بایستی شماره 19رقمی کارت خودرا که با عدد 589210 شروع شده است، در سامانه ثبت نمایند. (در صورت نداشتن این شماره کارت بایستی با مراجعه به شعب بانک سپه آن را دریافت نمایند)
   • با مراجعه به سایت اینترنتی بانک سرمایه و درج کامل کد پیگیری خود در بخش پیگیری مغایرت می‌توانید از وضعیت بررسی تقاضای خود مطلع شوید.
  • مشاور بانک سرمایه

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است