بانک خوب سرمایه است

   
 
  • اعلام موجودی کارتهای سرمایه

   از طریق خودپرداز، POS (سایر یانک ها)، وب سایت بانک، کیوسک (دیگر بانک ها) و پایانه شعبه امکان گرفتن مانده موجودی وجود دارد.

   • لینک و نحوه دسترسی به خدمت مشاهده موجودی کارتهای سرمایه
   • استفاده از بانکداری الکترونیک: از طریق منوی اعلام موجودی کارت‌های سرمایه در وب سایت
   • استفاده از خودپرداز : منوی دریافت موجودی

   از طریق خودپرداز، POS (سایر یانک ها)، وب سایت بانک، کیوسک (دیگر بانک ها) و پایانه شعبه امکان گرفتن مانده موجودی وجود دارد.

   • لینک و نحوه دسترسی به خدمت مشاهده موجودی کارتهای سرمایه
   • استفاده از بانکداری الکترونیک: از طریق منوی اعلام موجودی کارت‌های سرمایه در وب سایت
   • استفاده از خودپرداز : منوی دریافت موجودی

   مزایای استفاده:

   • آگاهی از موجود حساب

   راهنمای استفاده از خدمات:

   ورود با استفاده از کارت های بانک سرمایه و یا کارت های عضو شتاب
   درخواست مانده حساب
   ورود با استفاده از کارت های بانک سرمایه
   انتخاب منوی دریافت موجودی (حساب ها) حساب ها در یک نگاه
   کلیک بر روی مانده واقعی

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است