بانک خوب سرمایه است

   
 
  • ساتنا

   شما می توانید با مراجعه به هر یک از شعب بانک سرمایه، هرمیزان ازوجوه موجود در حساب خود و یا از محل چکهای صادره مشتریان این بانک را از طریق ساتنا (سامانه ناخالص آنی) به سایر حسابها در شبکه بانکی کشور بدون استفاده از چک، حواله و یا وجه نقد منتقل فرمایید.

   ساتنا

   شما می توانید با مراجعه به هر یک از شعب بانک سرمایه، هرمیزان ازوجوه موجود در حساب خود و یا از محل چکهای صادره مشتریان این بانک را از طریق ساتنا (سامانه ناخالص آنی) به سایر حسابها در شبکه بانکی کشور بدون استفاده از چک، حواله و یا وجه نقد منتقل فرمایید.
   برای انجام این کار کافیست فرم دستور پرداخت مشتری به مشتری را از مسئولین شعب بانک سرمایه اخذ ونسبت به تکمیل آن اقدام فرمایید.
   انجام این سرویس در بانک سرمایه رایگان است.
   ساعات پذیرش دستور پرداخت در روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت7:30 الی 16:00 و در روزهای پنج شنبه از ساعت 7:30 الی 14:00می باشد.

   • نکاتی پیرامون سامانه ساتنا ( RTGS)
    ساتنا (سامانه تسویه ناخالص آنی) نظام الکترونیکی است که دستور پرداخت های مشتریان را برای انتقال وجوه در شبکه بانکی به سرعت انجام می دهد.
    زمانی که دستور پرداخت از سوی شما صادر می گردد، بلافاصله در سامانه بانک سرمایه پردازش و بدون تاخیر انتقال داده می شود.
   • مقررات استفاده از خدمات انتقال وجه بین بانکی از طریق سامانه تسویه ناخالص آنی(ساتنا)
    • مشتری با امضای دستور پرداخت به بانک سرمایه اجازه می دهد تا وجه مورد انتقال را از حساب وی برداشت نماید.
    • استرداد وجه مورد انتقال پس از پذیرش دستور پرداخت توسط بانک سرمایه امکان پذیر نیست، لیکن در صورتی که امکان واریز وجه به حساب ذینفع ذکر شده در متن دستور پرداخت بنابر هر دلیلی (مسدودی حساب مقصد ، اشتباه در مشخصات حساب مقصدو...) وجود نداشته باشد، بانک سرمایه وجه مورد انتقال را پس از اخذ از بانک ذینفع به حساب دستور دهنده واریز خواهد نمود.
    • دستور پرداخت صادر شده پس از پذیرش توسط بانک سرمایه قطعی و غیرقابل برگشت بوده و انجام آن جزء تعهدات بانک سرمایه محسوب می شود.
    • بانک سرمایه متعهد است در تاریخ در خواست شده توسط مشتری (تاریخ موثر)، وجه را به بانک ذینفع ارسال نماید.
    • مسئولیت واریز وجه انتقال داده شده به حساب ذینفع (مقصد) در تاریخ موثر انتقال بر عهده بانک ذینفع (مقصد) است، ولذا در این خصوص مسئولیتی متوجه بانک سرمایه نیست.
    • مسئولیت عواقب ناشی از هر گونه خطا یا اشتباه در مندرجات فرم دستور پرداخت بر عهده صادر کننده آن است.
    • صادرکننده و یا ذینفع دستور پرداخت می تواند با در دست داشتن شماره دستور پرداخت نسبت به استعلام وضعیت نجام دستور پرداخت بانک مبدا و بانک ذینفع اقدام نماید.


   شماره تلفن پیگری دستور پرداخت در شبکه بانکی

   نام بانک شماره تلفن
   اقتصاد نوین 82331002-82332002-82331161-82332161
   پارسیان 84845223-84842565
   پاسارگاد 88649439- 18و 82891316
   پست بانک ایران 66742302-66710226
   تجارت 66484046-66483490
   توسعه صادرات 4- 88700923
   رفاه کارگران 88054975-82188306 و 7-88607330
   سامان 23095451 - 23095436 -23095413
   سپه 1-35911242 و 66746799
   سرمایه 88890842
   سینا 88532442
   صادرات ایران 8833707
   صنعت و معدن 87 و66 و 80- 28783024
   کارآفرین 262155070
   کشاورزی 34-88242732 و 5-84993634
   مسکن 64572294
   ملت 63922355 - 66760599
   ملی 60992620 و 4-66739053

   شماره های تماس واحد ساتنا و پایا در بانک

   02184245249-02184245252-02184245253

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است