بانک خوب سرمایه است

   
  • اطلاعیه بانک سرمایه در خصوص ساعات کار شعب استان های خوزستان و هرمزگان

   اطلاعیه بانک سرمایه در خصوص ساعات کار شعب استان های خوزستان و هرمزگان

   اطلاعیه بانک سرمایه در خصوص ساعات کار شعب استان های خوزستان و هرمزگان

   اطلاعیه بانک سرمایه در خصوص ساعات کار شعب استان های خوزستان و هرمزگان به شرح زیر به استحضار می رسد:

   شعب استان خوزستان:

   بر اساس نامه استانداری خوزستان، به دلیل افزایش دما و همچنین به منظور استفاده بهینه از انرژی برق، بدین وسیله ساعت کار شعب استان خوزستان بانک سرمایه تا پایان شهریور ماه 98 به شرح ذیل اعلام می گردد:

   ساعت کار

   شنبه تا پنج شنبه

   7:30 الی 13

   شعب استان هرمزگان:

   بر اساس نامه استانداری هرمزگان، بدین وسیله ساعت کار شعب استان هرمزگان بانک سرمایه تا پایان مردادماه 98 به شرح ذیل اعلام می گردد:

   ساعت کار

   شنبه تا پنج شنبه

   7:30 الی 13

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است