بانک خوب سرمایه است

   
  • اعلام نرخ حق الوکاله بانک سرمایه در سال 1398

   اعلام نرخ حق الوکاله بانک سرمایه در سال 1398

   اعلام نرخ حق الوکاله بانک سرمایه در سال 1398

   نرخ حق الوکاله بابت سپرده های سرمایه گذاری اشخاص نزد بانک سرمایه در سال 1398 اعلام شد.

   به اطلاع می رساند نرخ حق الوکاله بابت سپرده های سرمایه گذاری اشخاص نزد بانک سرمایه در سال 1398 به میزان 2 درصد می باشد.

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است