بانک خوب سرمایه است

   
  • مدیرعامل بانک سرمایه در جمع همکاران شعبه بلوار آفریقا

   مدیرعامل بانک سرمایه در جمع همکاران شعبه بلوار آفریقا

   مدیرعامل بانک سرمایه در جمع همکاران شعبه بلوار آفریقا

   مدیرعامل بانک سرمایه در دیداری صمیمانه از شعبه بلوار آفریقا بازدید نمود و با همکاران این شعبه به گفت و گو پرداخت.

   به گزارش روابط عمومی بانک سرمایه، علیرضا پویان شاد، مدیر عامل و عضو هیات مدیره به صورت سرزده از شعبه بلوار آفریقا بازدید نموده و ضمن گفتگو با همکاران، از نزدیک در جریان مسائل و موضوعات شعبه قرار گرفت.
   در این بازدید پویان شاد ابتدا بامسئول شعبه در خصوص وضعیت منابع و مصارف، نحوه بازاریابی و سایر آمارهای مربوط به عملکرد شعبه به بحث و گفت و گو نشست و ضمن شنیدن نظرات و پیشنهادهای مسئول شعبه، راهکارها و پیشنهادهای خود را به منظور بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری همکاران ابراز نمود.
   لازم به ذکر است مدیر عامل بانک سرمایه در پایان، پس از گوش سپردن به سخنان همکاران شعبه بلوار آفریقا، در خصوص نظرات، مشکلات و پیشنهادات آنها پیرامون مسائل شعبه، رهنمودهایی در خصوص انجام بهتر امور بیان نمود.

   گالری

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است