بانک خوب سرمایه است

   
  • راه اندازی سامانه استعلام برخط شبا در کانالهای اینترنت بانک و موبایل بانک

   راه اندازی سامانه استعلام برخط شبا در کانالهای اینترنت بانک و موبایل بانک

   راه اندازی سامانه استعلام برخط شبا در کانالهای اینترنت بانک و موبایل بانک

   امکان استعلام شبای مقصد در هنگام ثبت عملیات انتقال وجه بین بانکی در کانال های اینترنت بانک و موبایل بانک سرمایه فراهم گردید.

   به گزارش روابط عمومی بانک سرمایه، در راستای افزایش رضایت مشتریان و سهولت انجام انتقال وجه بین بانکی پایا و ساتنا، امکان استعلام شبای مقصد در هنگام ثبت عملیات انتقال وجه بین بانکی در کانالهای اینترنت بانک و موبایل بانک سرمایه برای مشتریان محترم بانک فراهم گردید.
   زین پس مشتریان بانک سرمایه می‌توانند در هنگام ثبت انتقال وجه بین بانکی پایا و ساتنا، پس از ورود شبای حساب مقصد، نام و نام خانوادگی و بانک صاحب شبای وارد شده را مشاهده و از صحت ورود شبای مقصد اطمینان حاصل نمایند.

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است