بانک خوب سرمایه است

   
  • تغییر ساعات کار شعب بانک سرمایه از 15 دی ماه

   تغییر ساعات کار شعب بانک سرمایه از 15 دی ماه

   ساعات کار شعب بانک سرمایه از 15 دی ماه تغییر می یابد.
    به گزارش روابط عمومی بانک سرمایه، ساعات کار شعب این بانک از 15 دی ماه سال جاری به شرح زیر می باشد:
    
   الف) ساعات کار شعب شهرهای تهران،کرج، مشهد، تبریز، اصفهان و شیراز:
    
   شنبه تا چهارشنبه
   پنجشنبه
   صبح
   عصر
   صبح
   عصر
   7:30 الی 14:45
   14:45 الی 16:30
   7:30 الی 13:30
   --------
    
   ب) ساعات کاری شعب سایر شهرستان هابه جز شعب مناطق آزاد:
    
   شنبه تا چهارشنبه
   پنجشنبه
   صبح
   عصر
   صبح
   عصر
   7:30 الی 14:30
   16:15 الی 17:45
   7:30 الی 13:30
   --------
    
   ج) ساعات کاری شعبه کیش:
    
   شنبه تا چهارشنبه
   پنجشنبه
   صبح
   عصر
   صبح
   عصر
   7:30 الی 14:30
   14:30 الی 15:30
   7:30 الی 13
   --------
    
   د) ساعات کاری شعبه قشم:
    
   شنبه تا چهارشنبه
   پنجشنبه
   صبح
   عصر
   صبح
   عصر
   7:30 الی 14
   17 الی 19
   7:30 الی 13
   --------
    

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است