بانک خوب سرمایه است

   
 
  • اطلاعیه های بانک سرمایه در خصوص ساعات کار برخی شعب شهرستان

   اطلاعیه های بانک سرمایه در خصوص ساعات کار برخی شعب شهرستان

   اطلاعیه های بانک سرمایه در خصوص ساعات کار برخی شعب شهرستان

   اطلاعیه های بانک سرمایه در خصوص ساعات کار برخی شعب شهرستان به شرح زیر به استحضار می رسد:

   استان مازندران

   بر اساس اعلام استانداری مازندران و به منظور مدیریت مصرف برق، ساعت کار شعب این استان تا پایان شهریور ماه به شرح زیر می باشد:

   شنبه تا چهارشنبه

   پنج شنبه

   7 الی 13

   7 الی 12


   ___________________________________________________________________________

   شعبه گرگان

   بر اساس اعلام استانداری گلستان و به منظور مدیریت مصرف برق، ساعت کار شعبه گرگان تا پایان شهریور ماه به شرح زیر می باشد:

   شنبه تا چهارشنبه

   پنج شنبه

   7 الی 13

   7 الی 12


   __________________________________________________________________________________________

   شعب لار و لامرد

   بر اساس اعلام استانداری فارس و به منظور مدیریت مصرف برق، ساعت کار شعب شهرهای لار و لامرد تا پایان مرداد ماه به شرح زیر می باشد:

   شنبه تا چهارشنبه

   پنج شنبه

   7 الی 13

   7 الی 12


   __________________________________________________________________________________________

   استان قزوین

   بر اساس اعلام استانداری قزوین و به منظور مدیریت مصرف برق، ساعت کار شعبه قزوین تا 15 مرداد ماه به شرح زیر می باشد:

   شنبه تا چهارشنبه

   پنج شنبه

   7 الی 13

   7 الی 12


   __________________________________________________________________________________________

   استان کردستان

   بر اساس اعلام استانداری کردستان و به منظور مدیریت مصرف برق، ساعت کار شعب این بانک در استان کردستان تا اطلاع ثانوی به شرح زیر می باشد:

   شنبه تا چهارشنبه

   پنج شنبه

   7 الی 13

   7 الی 12


   __________________________________________________________________________________________

   شعبه کیش

   بر اساس نامه سازمان منطقه آزاد کیش، بدین وسیله ساعت کار شعبه کیش بانک سرمایه تا پایان مرداد ماه 1400 به شرح ذیل اعلام می گردد:

   شنبه تا پنج‌شنبه

   7 الی 12:30


کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است