بانک خوب سرمایه است

   
  • برگزاری مزایده عمومی برای واگذاری تعدادی قاب کیس

   برگزاری مزایده عمومی برای واگذاری تعدادی قاب کیس

   برگزاری مزایده عمومی برای واگذاری تعدادی قاب کیس

   بانک سرمایه مزایده ای عمومی در خصوص واگذاری تعدادی قاب کیس برگزار می نماید.

   آگهی مزایده

   بانک سرمایه در نظر دارد تعدادی قاب کیس خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرکت ها و اشخاص ذی صلاح واگذار نماید.

   لذا از کلیه شرکت ها و اشخاص واجد شرایط دعوت می شود از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 25 دی 98 جهت بازدید و پیشنهاد قیمت به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

   آدرس: تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، بالاتر از چهارراه طالقانی، نبش خیابان اراک، ساختمان ادارات مرکزی بانک سرمایه، طبقه اول، اداره تدارکات و خدمات

   شماره تماس: 84245226 - 021 (آقای قلی پور)

   بانک در رد یا قبول هریک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد.

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است