بانک خوب سرمایه است

   
  • اطلاعیه های بانک سرمایه در خصوص ساعات کار برخی شعب شهرستان

   اطلاعیه های بانک سرمایه در خصوص ساعات کار برخی شعب شهرستان

   اطلاعیه های بانک سرمایه در خصوص ساعات کار برخی شعب شهرستان

   اطلاعیه های بانک سرمایه در خصوص ساعات کار برخی شعب شهرستان به شرح زیر به استحضار می رسد:

   شعب استان لرستان:

   بر اساس نامه استانداری استان لرستان، بدین وسیله ساعت کار شعب استان لرستان بانک سرمایه از تاریخ 3 شهریور 97 به شرح ذیل اعلام می گردد:

   ساعت کار

   شنبه تا چهارشنبه

   پنج شنبه

   صبح

   عصر

   7:30 الی 14

   16:45 الی 18:15

   7:30 الی 13


   شعب استان اصفهان:

   بر اساس نامه استانداری استان اصفهان، بدین وسیله ساعت کار شعب استان اصفهان بانک سرمایه از تاریخ اول شهریور 97 به شرح ذیل اعلام می گردد:

   ساعت کار شعب شهر اصفهان

   شنبه تا چهارشنبه

   پنج شنبه

   7:30 الی 16:00

   7:30 الی 13:00

   ****

   ساعت کار شعب شهرضا، خمینی شهر و کاشان

   شنبه تا چهارشنبه

   پنج شنبه

   صبح

   عصر

   7:30 الی 14

   16:45 الی 18:15

   7:30 الی 13


   شعب استان سمنان:

   بر اساس نامه استانداری استان سمنان، بدین وسیله ساعت کار شعبه گرگان بانک سرمایه از تاریخ 28 مرداد 97 به شرح ذیل اعلام می گردد:

   ساعت کار

   شنبه تا چهارشنبه

   پنج شنبه

   صبح

   عصر

   7:30 الی 14

   16:45 الی 18:15

   7:30 الی 13


   شعبه گرگان:

   بر اساس نامه استانداری گلستان، بدین وسیله ساعت کار شعبه گرگان بانک سرمایه از تاریخ 27 مرداد 97 به شرح ذیل اعلام می گردد:

   ساعت کار

   شنبه تا چهارشنبه

   پنج شنبه

   صبح

   عصر

   7:30 الی 14

   16:45 الی 18:15

   7:30 الی 13


   شعبه سنندج:

   بر اساس نامه کمیسیون هماهنگی بانک های استان کردستان، بدین وسیله ساعت کار شعبه سنندج بانک سرمایه از تاریخ 27 مرداد 97 به شرح ذیل اعلام می گردد:

   ساعت کار

   شنبه تا چهارشنبه

   پنج شنبه

   صبح

   عصر

   7:30 الی 14

   16:45 الی 18:15

   7:30 الی 13


   شعبه کیش:

   بر اساس نامه سازمان منطقه آزاد کیش، بدین وسیله ساعت کار شعبه کیش بانک سرمایه از تاریخ 27 مرداد 97 به شرح ذیل اعلام می گردد:

   ساعت کار

   شنبه تا چهارشنبه

   پنج شنبه

   7:30 الی 15:30

   7:30 الی 12:30


   شعبه شهرکرد:

   بر اساس نامه استانداری چهارمحال و بختیاری، بدین وسیله ساعت کار شعبه شهرکرد بانک سرمایه از تاریخ 24 مرداد 97 به شرح ذیل اعلام می گردد:

   ساعت کار

   شنبه تا چهارشنبه

   پنج شنبه

   صبح

   عصر

   7:30 الی 14

   16:45 الی 18:15

   7:30 الی 13


   همچنین اطلاعیه های تغییر ساعت کار شعب استان مرکزی و قزوین بانک سرمایه را این جا بخوانید.

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است