بانک خوب سرمایه است

   
  • اطلاعیه های بانک سرمایه در خصوص ساعات کار برخی شعب شهرستان

   اطلاعیه های بانک سرمایه در خصوص ساعات کار برخی شعب شهرستان

   اطلاعیه های بانک سرمایه در خصوص ساعات کار برخی شعب شهرستان

   بانک سرمایه در خصوص ساعات کار برخی شعب شهرستان اطلاعیه هایی به شرح زیر صادر نمود:

   شعبه قزوین:

   بر اساس اعلام استانداری قزوین، بدین وسیله ساعت کار شعبه قزوین بانک سرمایه از روز یکشنبه مورخ 21 مرداد ماه به روال قبل و به شرح ذیل اعلام می گردد:

   ساعت کار

   شنبه تا چهارشنبه

   پنج شنبه

   صبح

   عصر

   7:30 الی 14

   16:45 الی 18:15

   7:30 الی 13

   شعب استان مرکزی:

   بر اساس اعلام کمیسیون هماهنگی بانک های استان مرکزی، بدین وسیله ساعت کار شعب استان مرکزی بانک سرمایه از روز شنبه مورخ 20 مرداد ماه به روال قبل و به شرح ذیل اعلام می گردد:

   ساعت کار

   شنبه تا چهارشنبه

   پنج شنبه

   صبح

   عصر

   7:30 الی 14

   16:45 الی 18:15

   7:30 الی 13

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است