بانک خوب سرمایه است

   
  • اطلاعیه در خصوص ساعات کار ستاد و شعب بانک سرمایه در استان تهران در مردادماه

   اطلاعیه در خصوص ساعات کار ستاد و شعب بانک سرمایه در استان تهران در مردادماه

   اطلاعیه در خصوص ساعات کار ستاد و شعب بانک سرمایه در استان تهران در مردادماه

   حسب اعلام کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و به منظور استفاده بهینه از انرژی برق، ساعات کاری جدید ستاد و شعب بانک سرمایه در استان تهران تا پایان مردادماه ابلاغ شد.

   به اطلاع مشتریان ارجمند می رساند حسب اعلام کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و به منظور استفاده بهینه از انرژی برق، ساعات کاری جدید ستاد و شعب بانک سرمایه در استان تهران، تا پایان مردادماه به شرح زیر تمدید می گردد:

   شعب استان تهران

   شنبه تا چهارشنبه

   پنج شنبه

   7 الی 14

   7 الی 12

   واحدهای ستاد

   شنبه تا چهارشنبه

   6:30 الی 14:30

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است