بانک خوب سرمایه است

   
  • برگزاری دو مناقصه عمومی

   برگزاری دو مناقصه عمومی

   برگزاری دو مناقصه عمومی

   بانک سرمایه دو مناقصه عمومی به شرح زیر برگزار می نماید:

   آگهی مناقصه (یک)

   بانک سرمایه در نظر دارد تهیه 700 عدد ریبون دستگاه صدور آنی کارت مدل R3012 250 پرینت خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت‏ های ذی‏ صلاح واگذار نماید.

   لذا از کلیه شرکت‏ های واجد شرایط دعوت می‏ شود از روز یک‏شنبه مورخ 8 دی 98 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 11 دی 98 ضمن در دست داشتن معرفی‏ نامه و فیش واریزی به مبلغ 150.000 ریال به حساب 1-43721-11-1010 نزد بانک سرمایه به نام مدیریت امور مالی بانک سرمایه، جهت خرید فرم استعلام به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

   آدرس: خیابان شهید سپهبد قرنی، بالاتر از چهارراه طالقانی، نبش خیابان اراک، ساختمان ادارات مرکزی بانک سرمایه، طبقه اول، اداره تدارکات و خدمات

   شماره تماس: 84245226 (آقای قلی‏ پور)

   بانک در رد یا قبول هریک یا تمام پیشنهادها مختار می‏ باشد.


   آگهی مناقصه (دو)

   بانک سرمایه در نظر دارد خرید و تمدید لایسنس معتبر آنتی‏ ویروس در شبکه خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی از شرکت‏ های ذی‏ صلاح تهیه نماید.

   لذا از کلیه شرکت‏‏ های واجد شرایط دعوت می ‏شود از روز یک‏شنبه مورخ 8 دی 98 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 11 دی 98 ضمن در دست داشتن معرفی‏ نامه و فیش واریزی به مبلغ 300.000 ریال به حساب 1-43721-11-1010 نزد بانک سرمایه به نام مدیریت امور مالی بانک سرمایه، جهت خرید اسناد مناقصه به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

   آدرس: خیابان شهید سپهبد قرنی، بالاتر از چهارراه طالقانی، نبش خیابان اراک، ساختمان ادارات مرکزی بانک سرمایه، طبقه اول، اداره تدارکات و خدمات

   شماره تماس: 84245226 (آقای قلی‏ پور)

   بانک در رد یا قبول هریک یا تمام پیشنهادها مختار می‏ باشد.

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است