بانک خوب سرمایه است

   
  • اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل بانک سرمایه

   اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل بانک سرمایه

   علیرضا پویان شاد

   مدیر عامل و عضو هیات مدیره

   امجد خضری

   نایب رئیس هیات مدیره

   علیرضا اکبری ماسوله

   عضو هیات مدیره

   فرج اله قدمی

   قائم مقام مدیر عامل و عضو هیات مدیره

   حسین موفقی اردستانی

   عضو هیات مدیره

   سید عبداله سید صالحی

   عضو علی البدل هیات مدیره

   حسین رضوی

   عضو علی البدل هیات مدیره

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است