بانک خوب سرمایه است

   
  • خدمات ارزی
  • حوالجات ارزی

   حوالجات ارزی

   حوالجات ارزی

   حواله های ارزی عبارت است از نوعی دستور پرداخت که یک بانک به تقاضای مشتری خود(اعم از حقیقی و حقوقی)، عهده یکی از بانک های کارگزار خود در داخل و خارج از کشور، صادر و از او می خواهد که وجه آن را ذینفع حواله پرداخت نماید. به طور کلی حواله های ارزی بر دو نوع است.

   حواله های ارزی صادره:

   Outward Transfers: پس از مراجعه به شعب ارزی این بانک و ارائه درخواست صدور حواله ارزی و معرفی ارز حواله (از محل حساب ارزی، اظهار نامه گمرکی، واریز نقدی، خرید ارز به صورت توافقی از مناطق آزاد تجاری و...). این بانک در کوتاه ترین زمان و از طریق سیستم پیشرفته سوئیفت نسبت به صدور حواله ارزی عهده کارگزاران خارجی و داخلی اقدام می نماید.
   صدور حواله های ارزی به دو صورت امکان پذیر است.

   • صدور حواله عهده کارگزاران(بانک ها) خارجی در اقصی نقاط دنیا
   • صدور حواله عهده کلیه بانک های داخلی به ارزهای معتبر


   حواله های ارزی وارده:

   Inward Transfers : دستور پرداختی است از طرف کارگزاران (بانک های خارجی و داخلی) به این بانک ارسال می شود و پس از دریافت پیام سوئیفت در کوتاه ترین زمان ممکن به شعبه مربوطه اعلام و امکان دریافت وجه توسط مشتری فراهم می گردد

   • در حال حاضر مقررات ارزی این اجازه را به ذینفع حواله می دهد که ارز حواله را در حساب های ارزی خود نگهداری یا به نرخ روز به بانک فروخته و یا به خارج از کشور حواله کند و حسب درخواست به ارز دیگر تبدیل نموده و یا آن را به گذرنامه خود یا دیگری منتقل نماید.
   • دریافت حواله به ارزهای معتبر از طریق سیستم ماهواره ای سوئیفت از اقصی نقاط دنیا در شبکه بانک سرمایه امکان پذیر است.

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است