بانک خوب سرمایه است

   
  • خدمات ارزی
  • حساب های ارزی

   حساب های ارزی

   حساب های ارزی

   حساب جاری ارزی نوعی سپرده قرض الحسنه است که به دارنده آن دسته چک اعطا می گردد.حساب های سپرده قرض الحسنه پس اندازحساب هایی هستند که به دارنده آن، دفترچه حساب پس انداز اعطا می گردد .حساب هایی هستند که در آن مشتریان مبلغ معینی را در دوره زمانی مشخص و با هدف دریافت سود، در اختیار بانک سرمایه قرار می دهند.

   • بخش اول: حساب های سپرده قرض الحسنه جاری
   • بخش دوم: حساب های سپرده قرض الحسنه پس انداز
   • بخش سوم: حساب های سپرده سرمایه گذاری مدت دار


   تمام اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت دارا بودن شرایط لازم می توانند نزد شعب بانک سرمایه افتتاح حساب نمایند.
   نکته: به حساب های قرض الحسنه جاری و پس انداز سود تعلق نمی گیرد.

   بخش اول: حساب های سپرده قرض الحسنه جاری
   حساب جاری ارزی نوعی سپرده قرض الحسنه است که به دارنده آن دسته چک اعطا می گردد و صاحب حساب با ارائه درخواست کتبی و ارائه چک ارزی شخصا و یا توسط سایر افراد می تواند از حساب خود برداشت کند.

   • نحوه افتتاح حساب

   برای افتتاح حساب جاری ارزی متقاضی میبایست دارای حساب جاری ریالی نزد بانک سرمایه باشد و با تامین حداقل 5 هزار دلار یا معادل آن به ارزهای معتبر دیگر و ارائه مدارک لازم، درخواست افتتاح حساب جاری ارزی نماید. افتتاح حساب پس از طی مراحل اداری و تایید مسئولین شعبه و پس از نتیجه استعلام از بانک مرکزی مبنی بر عدم چک برگشتی مشتری انجام خواهد پذیرفت.
   تبصره 1:شرکت های حمل و نقل و وابسته بازرگانی کشورهای خارجی شامل تامین حداقل مبلغ 5 هزار دلار نمی گردند.
   تبصره 2: افتتاح حساب های ارزی به ارزهای یورو، دلار آمریکا، پوند انگلیس، ین ژاپن، درهم امارات، فرانک سوئیس، دلار کانادا، امکان پذیر است.


   بخش دوم: حساب های سپرده قرض الحسنه پس انداز
   حساب های سپرده قرض الحسنه پس اندازحساب هایی هستند که به دارنده آن، دفترچه حساب پس انداز اعطا می گردد و صاحب حساب یا وکیل قانونی وی می تواند با مراجعه حضوری به شعبه و ارائه دفترچه از حساب خود برداشت نماید.

   • نحوه افتتاح حساب

   برای افتتاح حساب پس انداز ارزی می بایست با تامین حداقل 100 دلار یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر و ارائه مدرک لازم، درخواست افتتاح حساب ارزی نماید.


   صاحبان حساب های قرض الحسنه پس انداز و جاری ارزی می توانند از خدمات بانکی زیر استفاده کنند:

   • دریافت حواله های ارزی از بانک های داخل و خارج کشور
   • ارسال حواله های ارزی به بانک های داخل و خارج کشور
   • انتقال وجوه ارزی به حساب افراد حقیقی و حقوقی دیگر در شعبه ای که نزد آن حساب دارند و یا شعب دیگر بانک سرمایه و سایر بانک ها در داخل و خارج از کشور.
   • دریافت وجوه نقدی از محل موجودی حساب در حد مقدورات بانک توسط صاحب حساب و یا افراد دیگر بنا بر درخواست صاحب حساب
   • واریز وجوه ارزی حاصل از اعتبارات اسنادی صادراتی


   بخش سوم: حساب های سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی
   حساب هایی هستند که در آن مشتریان مبلغ معینی را در دوره زمانی مشخص و با هدف دریافت سود، در اختیار بانک سرمایه قرار می دهند.

   • نحوه افتتاح حساب

   برای افتتاح حساب سپرده ارزی، متقاضی می بایست با تامین حداقل 100 دلار یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر و ارائه مدارک لازم، درخواست حساب سپرده ارزی نماید.
   سپرده ارزی برای دوره های یک ماهه، دوماهه، سه ماهه، شش ماهه، و یک ساله افتتاح می گردد که در صورت تمایل سپرده گذار در سررسید قابل تمدید خواهد بود. به صاحبان این حساب ها گواهی سپرده اعطا می گردد.   ویژگی های سپرده های سرمایه گذاری ارزی

   • سپرده های ارزی بانک سرمایه به صورت قراردادی است که بین بانک و سپرده گذار منعقد می گردد و رعایت مفاد آن برای مشتری الزام آور است و بر اساس آن بانک سپرده های مزبور را در عملیات بانکی مجاز به کار می گیرد.
   • هرچند واریز وجه حواله ارزی یا انتقال وجه از حساب دیگر به این گونه سپرده ها ممکن نیست، لیکن در صورت تمایل، سپرده گذار می تواند سپرده را قبل از سررسید و در صورت تعلق سود، پس از محاسبه سود بر طبق ضوابط موجود، دریافت نماید.
   • سود سپرده های ارزی متناسب با بازدهی به کارگیری این منابع تعیین و به صورت ارزی پرداخت می شود و یا به اصل سپرده اضافه می گردد. همچنین با درخواست سپرده گذار، سود سپرده به حساب افراد دیگری که نزد بانک، حساب های قرض الحسنه و جاری دارند قابل واریز است.


   ابطال سپرده و نحوه سود سپرده ابطال شده
   سپرده گذار هر زمان یا به صورت حواله به حساب های دیگر انتقال دهد. برای ابطال سپرده، ارائه اصل برگ قرارداد سپرده و درخواست کتبی ابطال سپرده و کارت شناسایی معتبر الزامی است.
   اگر سپرده صرف نظر از مدت سپرده گذاری زودتر از یک ماه ابطال گردد هیچ سودی به آن تعلق نخواهد گرفت.

   تسهیلات جانبی سپرده های ارزی
   سپرده گذاران می توانند قرارداد سپرده خود را به عنوان وثقیه به منظور دریافت تسهیلات بانکی و یا ضمانت نامه های ارزی و ریالی در اختیار بانک قرار دهند و درحالی که سود سپرده خود را دریافت می کنند وثیقه لازم را نیز تامین کرده اند.

   نرخ لایبور(LIBOR)
   نرخ لایبور، نرخ سوده سپرده گذاری از بانک ها در لندن است. این نرخ به طور روزانه برای ارزهای عمده تعیین می شود. نرخ لایبور برای محاسبه سود سپرده های ارزی تعیین و نرخ آن در دوره های متفاوت سپرده گذاری متغیر است.


   مدارک لازم جهت افتتاح انواع حساب های ارزی

   الف) اشخاص حقیقی

   • ارائه اصل و تصویر شناسنامه و اصل کارت ملی
   • شماره ملی و کد پستی 10 رقمی
   • معرف معتبر دارای حساب نزد بانک سرمایه
   • مدرک مشخص معتبر در رابطه با فعالیت اقتصادی متقاضی(شغل)
   • اصل و تصویر سند مالکیت محل فعالیت و اقامت(برای حساب جاری)
   • اصل پایان خدمت افراد ذکور (برای حساب جاری)
   • تکمیل کارت نمونه امضا
   • ارائه اصل و تصویر جواز اقامت معتبر در ایران(برای اشخاص حقیقی و حقوقی)
   • حضور متقاضی و یا وکیل قانونی او همراه با وکالتنامه رسمی
   • تامین حداقل موجودی بر مبنای نوع حساب به دلار یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر برای افتتاح حساب
   • استعلام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم وجود سابقه سوء اثر چک های برگشته و داشتن معرف مورد تایید شعبه(فقط برای حساب قرض الحسنه جاری ارزی)

   نکته:در صورتی که اشخاص حقیقی درخواست افتتاح حساب به صورت مشترک داشته باشند، ارائه کلیه مدارک و رعایت شرایط فوق برای تمامی شرکای حساب الزامی است. علاوه بر آن فرم مربوط به حساب های مشترک نیز می بایست توسط صاحبان حساب تکمیل و امضا گردد.


   ب) اشخاص حقوقی

   • شرکت نامه
   • اساسنامه(که در آن شرکت مجاز به افتتاح حساب مورد نظر باشد)
   • آگهی تاسیس و ثبت مندرج در روزنامه رسمی
   • آگهی آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی
   • آخرین صورتجلسه مجمع عمومی
   • آخرین صورتجلسه هیات مدیره
   • ارائه اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضا
   • اصل و تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی محل فعالیت(برای حساب جاری)
   • تامین حداقل موجودی بر مبنای نوع حساب به دلار یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر دیگر برای افتتاح حساب
   • وصول پاسخ استعلام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(فقط برای حساب جاری)
   • کارت کد اقتصادی

   نکته:لازم به ذکر است که اصل تمامی مدارک مطالبه شده، پس از مطابقت با تصاویر آن ها توسط متصدی ذیربط، مسترد خواهد شد.


   نرخ سود سپرده‌‌های ارزی
   نرخ سود سپرده‌های ارزی به شرح جدول زیر می باشد:

   نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری ارزی با منشا اسکناس

   نوع ارز/ مقطع یک ماهه سه ماهه شش ماهه نه ماهه یک ساله
   یورو EUR 0.25 0.65 1.31 2 2.62
   دلار USD 0.25 0.66 1.33 2.25 2.67
   پوند GBP 0 0 0 0 0.25
   درهم AED 0.25 0.5 1 1.5 2

   نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری ارزی با منشا حواله (خارجی)

   نوع ارز/ مقطع یک ماهه سه ماهه شش ماهه نه ماهه یک ساله
   یورو EUR 0.5 1.5 3 4 5.5
   دلار USD 0.5 1.5 2.5 3.5 5
   پوند GBP 0 0 0 0 0.25
   درهم AED 0.25 1 1.75 2.5 3.5

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است