بانک خوب سرمایه است

   
 
  • حساب قرض الحسنه جاری
   • معرفی :

    حساب قرض الحسنه جاری حسابی است که به موجب قرداد فی مابین بانک و متقاضی افتتاح می گردد. و بانک تامین موجودی وجوهی که به حساب وی منظور گردیده یکجا یا به دفعات به موجب چک یا دستور کتبی صاحب حساب پرداخت یا منتقل می نماید. بانک با افتتاح این نوع حساب موجبات تسهیل در پرداخت و برداشت از حساب مزبور را برای مشتریان خود فراهم می کند . بانک و مشتری بر این اساس قرارداد حساب مبتنی بر عقد قرض و شرایط خاصی به امضای طرفین می رسد.

    • بانک ملزم به پرداخت چکهایی است که صادر کننده در حسابی که عهده آن چک صادر نموده است وجه کافی داشته باشد.
    • چنانچه با توجه به مقررات وجه چک از طرف بانک پرداخت نگردد جوابگوی هر گونه خسارت و دعوی احتمالی نسبت به چک صاحب حساب می باشد.
    • مشتری موظف است به محض تغییر در هرگونه اطلاعات ارائه شده در برگ مشخصات در اسرع وقت موارد را کتباَ به بانک اطلاع دهد.
    • موجودی حساب در حسابهای مشترک به نسبت سهمی که از طرف افتتاح کنندگان تعیین می شود متعلق به آنها خواهد بود و اگر سهمی تعیین نشده باشد بالسویه به صاحبان تعلق دارد.
    • چنانچه در مورد حسابهای مشترک یکی از صاحبان حساب فوت نماید مادامی که به صورت کتبی به بانک اطلاع ندهند چکهای صادره عهده حساب مزبور پرداخت میشود.
   حساب قرض الحسنه جاری
   • مزایای سپرده گذاری :

    • مشتریانی که دارای حساب جاری می باشند و حساب آنها مورد تایید بانک می باشد در دریافت تسهیلات در اولویت اند.
    • با افتتاح این نوع حساب پرداخت و برداشت از حساب مزبور برای مشتری آسانترخواهد بود.
    • با افتتاح حساب جاری مشتریانی می توانند از کلیه خدمات بانکداری الکترونیک (اینترنت بانک ، تلفن بانک ، و sms بانک و غیره)بهره مند شوند.
    • مشتریان حقیقی علاوه بر امکان استفاده از دسته چک می توانند کارت ATM متصل به حساب جاری را دریافت نمایند.
    • با توجه به وجود سیستم متمرکز (online) ، چکهای صادره توسط مشتریان، قابل پرداخت در کلیه شعب بانک می باشند.
    • جزء منابع ارزان قیمت بانکها می باشد.
    • در صورت نیاز مشتری به موجودی نزد بانک، بانک بازپرداخت کل موجودی را بر اساس ضوابط تضمین می نماید.
   • شرایط افتتاح حساب اشخاص حقیقی :

    • درخواست کتبی متقاضی برای افتتاح حساب.
    • داشتن اصل مدارک شناسایی معتبر.
    • داشتن معرف مورد قبول بانک که هویت او نزد بانک محرز و امضای آن توسط بانک گواهی شده باشد.
    • امضای قبول شرایط و مقررات عمومی حساب جاری مندرج در فرم افتتاح حساب جاری .
    • استعلام از اداره اطلاعات اعتباری مرکزی مبنی بر بلامانع بودت افتتاح حساب .
    • معرفی از طرف سازمانها ی دولتی سفارتخانه ها و کنسولگری ها مبنی بر شناسائی و تائید هویت متقاضی.
    • اتباع خارجی علاوه بر مدارک و شرایط فوق دارای شرایط:
     • گذرنامه معتبر صادره از کشورهای خارجی
     • ویزای اقامت حداقل یک ساله
     • پروانه اشتغال به کار در کشور
   • شرایط افتتاح حساب اشخاص حقوقی :

    هرشرکتی که به ثبت رسیده باشد چون طبق قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی است می تواند مانند اشخاص حقیقی حساب جاری افتتاح نماید مشروط به اینکه دارندگان امضا برای صدور اسناد تعدآور بانکی تعیین شده و اختیارات آنها طبق مقررات اساسنامه شرکت باشد.

    • تقاضای شرکت برای افتتاح حساب در کاغذ سر برگ شرکت
    • داشتن مدارک قانونی شرکت و امضاداران قانونی شرکت
    • استعلام از شرکت و امضاداران از اداره اطلاعات اعتباری مرکزی مبنی بر بلامانع بودن افتتاح حساب
    • داشتن صورت جلسه مجمع عمومی که در آن حدود و اختیارات هیئات مدیره و صاحبان امضاء تعیین شده باشد.
   • مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی :

    • در خواست کتبی متقاضی بر افتتاح حساب جاری
    • ارائه مدارک شناسایی معتبر( شناسنامه و کارت ملی)همراه با یک برگ کپی آن
    • تکمیل فرم مربوط به حساب جاری
    • داشتن معرف
    • مجوزهای فعالیت (جواز کسب، کارت بازرگانی و...)
    • سند مالکیت دفتر یا اجاره نامه رسمی محل مورد نظر
    • اصل و تصور حکم کارگزینی درخصوص کارکنان سازمان ها
    • اصل فیش آب ، برق، تلفن ( مدارک فوق بهمراه یک نسخه کپی ازآنها)
   • مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی :

    • اصل وکپی روز نامه رسمی و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت یا مؤسسه
    • اصل وکپی شناسنامه و کارت ملی اعضا
    • اصل وکپی اساسنامه شرکت
    • اصل وکپی اجاره نامه یا سند مالکیت شرکت یا مؤسسه
    • اصل وکپی فیش های آب، برق، و تلفن شرکت
    • در خواست افتتاح حساب جاری در کاغذ سر برگ دارشرکت
    • اصل وکپی آخرین صورتجلسه مجمع عمومی
    • اصل وکپی پروانه بهره برداری جهت شرکتهای تولیدی وکارت بازرگانی معتبر جهت شرکتهای بازرگانی
    • داشتن معرف
   • فرایند افتتاح حساب :

    • مراجعه متقاضی به شعبه جهت افتتاح حساب جاری
    • ارایه درخواست افتتاح حساب جاری به شعبه توسط متقاضی
    • ارایه مدارک مورد نیاز توسط متقاضی
    • احراز هویت متقاضی توسط شعبه
    • اخذ استعلام از بانک مرکزی توسط شعبه
    • ارائه مدارک معرف توسط مشتری به شعبه
    • در صورتی که متقاضی در بانک سرمایه دارای شماره مشتری باشد :
     • ارائه فرم افتتاح حساب قرض الحسنه جاری به مشتری جهت تکمیل
     • تکمیل فرم افتتاح حساب توسط متقاضی
     • تحویل فرم تکمیل شده توسط متقاضی به شعبه
     • بررسی فرم مشخصات مشتری و فرم افتتاح حساب توسط شعبه
     • افتتاح حساب قرض الحسنه جاری توسط شعبه
    • در صورتی که متقاضی در بانک سرمایه دارای شماره مشتری نباشد :
     • ارائه فرم مشخصات مشتریان و افتتاح حساب قرض الحسنه جاری جهت تکمیل
     • اختصاص شماره مشتری
     • بررسی فرم مشخصات مشتری و فرم افتتاح حساب توسط شعبه
     • افتتاح سپرده قرض الحسنه جاری توسط شعبه
    • واریز وجه نقد به حساب قرض الحسنه جاری
    • درخواست دسته چک توسط مشتری
    • تهیه و تحویل دسته چک 10 برگی (برای اولین بار) توسط شعبه

    * راهنمای رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی اشخاص

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است