بانک خوب سرمایه است

   
 
  • سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله
   • معرفی :

    سپرده بلند مدت یک ساله به عنوان و در غالب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت معرفی می گردد ومشتری به مدت یک سال سپرده خود را به بانک می سپارد و از محل سپرده گذاری خود سود دریافت می کند. نرخ سود بلند مدت به صورت ماهیانه 15% می باشد.
    سپرده بلندمدت یکساله با توجه به نوع سپرده و مدت زمان آن برای مشتریانی مناسب است که سرمایه خود را برای بیش از یک سال نیازی ندارد وتمایل به سپرده گذاری بلند مدت دارند مناسب است که از محل سپرده گذاری فوق سود بیشتری نصیب آن گردد.

   سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله
   • مزایای سپرده گذاری :

    • امکان برخورداری از نرخ سود بیشتر نسبت به سپرده کوتاه مدت و مدت دار
    • امکان برداشت قسمتی از موجودی به نحوی که مابقی سپرده تا سررسید مشمول نرخ سود سپرده بلندمدت یک ساله می گردد
    • امکان انتقال سپرده به اشخاص ثالث
    • در صورت عدم دریافت دستور کتبی از سوی سپرده گذار در سررسید، سپرده برای دوره های بعدی یک ساله با نرخ روز تمدید می گردد
    • امکان تعیین نحوه دریافت سود در مقاطع مختلف توسط مشتری (ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و سررسید)
    • امکان افتتاح سپرده به صورت مشترک
   • شرایط افتتاح حساب اشخاص حقیقی :

    • هر فردی با دارا بودن حداقل 18 سال می تواند با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملی به بانک مراجعه وبا تکمیل فرم های مربوطه نسبت به افتتاح حساب کوتاه بلند مدت یک ساله اقدام نماید.
    • برای افراد زیر 18 سال پدر می تواند نسبت به افتتاح حساب به نام فرزند تا رسیدن به سن قانونی منافع سپرده کالاّ به وی منتقل می گردد.
    • حداقل مبلغ برای افتتاح حساب 1.000.000 ریال می باشد.
   • شرایط افتتاح حساب اشخاص حقوقی :

    • درخواست کتبی شرکت مبنی بر افتتاح حساب بلند مدت یک ساله با واریز سود ماهیانه و یا در راس کاغذ سر برگ شرکت که به امضای مدیران شرکت و مهر شرکت مهمور شده باشد.
    • به همراه امضاداران مجاز شرکت مطابق با آخرین تغییرات روزنامه رسمی شرکت
    • تکمیل فرم های افتتاح حساب در شعبه
    • مدارک عنوان شده
    • معرفی حساب جهت واریز سود
   • مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی :

    • اصل و رو نوشت شناسنامه و کارت ملی متقاضی افتتاح حساب
    • حضور متقاضی حساب در شعبه و تکمیل نمودن فرم های افتتاح حساب
   • مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی :

    • دریافت درخواست افتتاح حساب بلند مدت یک ساله و افتتاح حساب کوتاه مدت و یا پس انداز جهت واریز سود سپرده در کاغذ سر برگ شرکت که به امضای امضاداران مجاز شرکت رسیده و به مهر شرکت مهمور شده باشد
    • یک نسخه رونوشت برابر اصل شده اساسنامه شرکت که به تصویب صاحبان سهام رسیده و اجازه افتتاح حساب و داد و ستد با بانک به طور مشخص قید شده باشد و اختیارات هیأت مدیره طبق اساسنامه باشد
    • اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی کلیه مدیران و صاحبان امضا
    • روزنامه رسمی حاوی ثبت شرکت، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات آن و ذکر امضاداران مجاز و مدت زمان اختیارات آنها
    • اصل و تصویر آخرین صورتجلسه مجمع عمومی شرکت
    • اصل و تصویر اسناد محل اقامت شرکت
   • فرایند افتتاح حساب :

    • مراجعه متقاضی به شعبه افتتاح سپرده بلندمدت یک ساله
    • ارائه مدارک مورد نیاز
    • احراز هویت متقاضی توسط شعبه
    • در صورتی که متقاضی در بانک سرمایه دارای شماره مشتری باشد:
     • ارائه فرم افتتاح سپرده بلندمدت به مشتری جهت تکمیل
     • بررسی فرم تکمیل شده، افتتاح سپرده بلندمدت یک ساله و ارائه برگ سپرده به مشتری
    • در صورتی که متقاضی در بانک سرمایه دارای شماره مشتری نباشد:
     • ارائه فرم مشخصات مشتریان جهت تکمیل، بررسی فرم تکمیل شده، اختصاص شماره مشتری و اسکن نمونه امضا
     • ارائه فرم افتتاح حساب کوتاه مدت یا قرض الحسنه پس انداز (به انتخاب متقاضی) جهت تکمیل به منظور واریز سود
     • بررسی فرم تکمیل شده، افتتاح حساب کوتاه مدت یا پس انداز جهت واریز سود و ارائه دفترچه (کارت) کوتاه مدت یا پس انداز به مشتری
     • ارائه فرم افتتاح سپرده بلند مدت به مشتری جهت تکمیل
     • بررسی فرم تکمیل شده، افتتاح سپرده بلندمدت یک ساله و ارائه برگ سپرده به مشتری
   • نرخ سود و نحوه محاسبه آن :

    نرخ سود سپرده سرمایه گذاری مدت دار یک ساله به صورت ماهیانه 15% پرداخت می گردد.
    36500 / نرخ سود×مبلغ سپرده×مدت(به روز)

    مقاطع ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه سررسید
    نرخ سود 15% - - - -
   • نحوه پرداخت سود :

    به صورت روز شمار وپرداخت سود به صورت ماهیانه در صورت طی شدن یک ماه از زمان افتتاح سپرده،سود به سپرده تعلق می گیرد. لازم به ذکر است سپرده هایی که قبل از یک ماه از اقتتاح حساب، بسته شود سودی تعلق نمی گیرد.

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است