بانک خوب سرمایه است

   
 
  • سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی
   • معرفی :

    سپرده ای است که قابلیت واریز و برداشت به صورت نامحدود دارد و جزء منابع ا رزان قیمت محسوب می گردد و سود آن 10% می باشد.

   سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی
   • مزایای سپرده گذاری :

    • قابلیت برداشت و واریز روزانه به دفعات بدون محدودیت
    • افرادی که امکان سپرده گذاری بلند مدت ندارند حساب منافعی کسب نموده و از آن استفاده نمایند
    • سرمایه گذاری کوتاه مدت و محاسبه سود به صورت روز شمار
    • پرداخت سود علی الحساب و عند اللزوم در صورت تعلق سود قطعی
    • افتتاح حساب برای افراد صغیر توسط پدر و جد پدری امکان پذیر می شود
    • واریز و برداشت در کلیه شعب شبکه و یا توسط کارت
   • شرایط افتتاح حساب اشخاص حقیقی :

    هر فردی با دارا بودن حداقل 18 سال می تواند با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملی به بانک مراجعه و با تکمیل فرم های مربوطه نسبت به افتتاح حساب اقدام نماید.
    توجه به این نکته که برای افراد زیر 18 سال پدر می تواند به نام فرزند تا رسیدن به سن قانونی افتتاح حساب نماید.

   • شرایط افتتاح حساب اشخاص حقوقی :

    • درخواست کتبی شرکت مبنی بر افتتاح حساب
    • مدارک مورد نیاز عنوان شده
   • مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی :

    • اصل شناسنامه و تصویر آن
    • اصل کارت ملی و تصویر آن
    • تکمیل فرم افتتاح حساب
   • مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی :

    • اساسنامه شرکت
    • روزنامه های رسمی حاوی ثبت شرکت آگهی تأسیس و آخرین تغییرات اعضاء هیأت مدیره و امضاداران
    • صورتجلسه آخرین تغییرات
    • شناسنامه و کارت ملی مدیران و دارندگان حق امضا و تصاویر مدارک فوق
    • درخواست افتتاح حساب با امضا
    • مدارک محل اقامت
    • صورتجلسه مجمع عمومی
   • فرایند افتتاح حساب :

    • مراجعه متقاضی به شعبه جهت افتتاح حساب کوتاه مدت عادی
    • ارائه مدارک مورد نیاز
    • احراز هویت متقاضی توسط شعبه
    • در صورتی که متقاضی در بانک سرمایه دارای شماره مشتری باشد:
     • ارائه فرم افتتاح حساب کوتاه مدت به مشتری جهت تکمیل
     • بررسی فرم تکمیل شده، افتتاح حساب کوتاه مدت
    • در صورتی که متقاضی در بانک سرمایه دارای شماره مشتری نباشد:
     • ارائه فرم مشخصات مشتریان جهت تکمیل، بررسی فرم تکمیل شده، اختصاص شماره مشتری و اسکن نمونه امضا
     • بررسی فرم تکمیل شده، افتتاح حساب کوتاه مدت
    • ارائه دفترچه (کارت) کوتاه مدت به مشتری
   • نرخ سود و نحوه محاسبه آن :

    36500 / نرخ سود×مبلغ سپرده×مدت(به روز)

    مقاطع نرخ سود
    ماهانه 10%
   • نحوه پرداخت سود :

    • حداقل بعد از افتتاح حساب تا یک ماه سود تعلق نمی گیرد
    • در صورت تداوم از روز افتتاح حساب به حداقل مانده مبلغ 500،000 ریال سود تعلق می گیرد
    • سود سپرده به صورت ماهانه به حساب کوتاه مدت واریز می گرد

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است