بانک خوب سرمایه است

   
 
  • حساب قرض الحسنه جاری حسابی است که به موجب قرداد فی مابین بانک و متقاضی افتتاح می گردد. و بانک تامین موجودی وجوهی که به حساب وی منظور گردیده یکجا یا به دفعات به موجب چک یا دستور کتبی صاحب حساب پرداخت ...
   سپرده ای است که قابلیت واریز و برداشت به صورت نامحدود دارد و جزء منابع ا رزان قیمت محسوب می گردد و سود آن 10% می باشد.
   با توجه به اینکه سپرده گذاری در سیستم بانکی از طریق حسابهای بانکی اشخاص صورت می گیرد یکی از انواع حسابهای بانکی عمومی که در بانکها موجود است سپرده قرض الحسنهه می باشد که عبارت است: سپرده قرض الحسنه ...
   سپرده بلند مدت یک ساله به عنوان و در غالب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت معرفی می گردد ومشتری به مدت یک سال سپرده خود را به بانک می سپارد و از محل سپرده گذاری خود سود دریافت می کند. نرخ سود بلند مدت به ...

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است