بانک خوب سرمایه است

   
 
  • مشخصات پرسش

   شرایط افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی و حقوقی چیست؟

   کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با افتتاح حساب در شعب بانک سرمایه می توانند در جشنواره 77 شرکت نمایند.

   - حداقل موجودی حساب های قرض الحسنه پس انداز در طول دوره زمانی طرح: 000/150 ریال

   - حداقل موجودی حساب های قرض الحسنه جاری در طول دوره زمانی طرح: 000/500/1 ریال

   - حداقل موجودی حساب های کوتاه مدت عادی در طول دوره زمانی طرح: 000/500 ریال

   - حداقل مبلغ سپرده حساب های کوتاه مدت ویژه در زمان افتتاح: 000/500 ریال

   - حداقل مبلغ سپرده های مدت دار در زمان افتتاح: 000/000/10 ریال

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است