بانک خوب سرمایه است

   
 
  • مشخصات پرسش

   چه سازمان هایی می توانند وارد فرابورس شوند؟

   براساس دستورالعمل پذیرش و عرضه اوراق بهادار در فرابورس، 4 بازار مجزا با کارکردهای متنوع برای پذیرش انواع اوراق بهادار و ابزار مالی در فرابورس ایجاد شده است. در بازار اول، سهام شرکتهای سهامی عام و واحدهای سرمایه گذاری، در بازار دوم سهام شرکتهای کوچک، زیانده و شرکتهای تازه تاسیس یا قبل از بهره برداری، در بازار سوم معاملات عمده سهام شرکتهای سهامی خاص و سهامی عام پذیرفته نشده، پذیره نویسی سهام شرکتهای در شرف تاسیس و عرضه خرد ( جمع آوری سهام توسط سهامداران عمده ) انجام شده و در بازار چهارم انواع اوراق بدهی شامل اوراق مشارکت، گواهی سپرده بانکی، اوراق مشارکت رهنی و ... مبادله می شوند.

   بانک سرمایه در بازار اول پذیرش شده است.

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است