بانک خوب سرمایه است

   
    • مشخصات پرسش

      می خواهم با خرید سهام بانک سرمایه گذاری کنم؟

      شما با خرید سهام می توانید علاوه بر سرمایه گذاری پول نقد خود از سود تعلق گرفته با سهام نیز بصورت سالانه برخوردار شوید.

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است