بانک خوب سرمایه است

   
    • مشخصات پرسش

      می خواهم همیشه پول نقد همراه داشته باشم؟

      اگر همواره نیاز دارید پول نقد همراه داشته باشید و خرید خود را انجام دهید، اگر می خواهید به مسافرت بروید و نیاز به پول نقد دارید همین امروز می توانید با افتتاح حساب پس انداز بانک سرمایه و دریافت کارت نقدی بانک سرمایه همواره پول نقد خود را با اطمینان کامل به همراه خود داشته باشید.

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است