بانک خوب سرمایه است

   
  • مشخصات پرسش

   چه حسابی در بانک سرمایه می‌توان افتتاح کرد؟

   به عنوان یک پیشنهاد بهترین نوع حساب برای مشتریان حقوقی حسابهای سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه می باشد که علاوه برآنکه امکان برداشت پول خود را در مقاطع معین دارند به حسابهای آنها سود نیز تعلق خواهد گرفت.


   علاوه بر سرمایه گذاری در سپرده های سرمایه گذاری همچنین می توانید از حساب قرض الحسنه جاری بانک سرمایه جهت گردش عملیات بانکی خود بهره مند گردید و با اتصال سپرده سرمایه گذاری به سپرده قرض الحسنه جاری از امکانات هر دو حساب به نحوه احسن برخورار شوید.

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است