بانک خوب سرمایه است

   
  • مشخصات پرسش

   نماد کی جهت معامله بار خواهد شد

   باسلام و احترام

   ضمن تشکر؛ کلیه اطلاعات مالی درخواستی شرکت بورس در اختیار آنها قرار داده شده است و بازگشایی نماد بانک منوط به نظر شرکت بورس می باشد.

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است