بانک خوب سرمایه است

   
    • مشخصات پرسش

      اطلاع رسانی در زمینه افزایش سرمایه به چه صورت بوده است؟

      دعوتنامه هاجهت شرکت در افزایش سرمایه به آدرس پستی هر یک از سهامداران ارسال و همچنین به شماره تلفن همراه آنها sms داده شد و اطلاع رسانی از طریق رسانه عمومی (تلویزیون) صورت گرفته است.لازم به ذکر است از این پس سهامداران می توانند از طریق وب سایت بانک و همچنین از طریق "سامانه اطلاع‌رسانی سهامداران بانک" به آدرس اینترنتی http://stock.sbank.ir از وضعیت سهام خود اطلاع کسب نمایند.

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است