بانک خوب سرمایه است

   
    • مشخصات پرسش

      پیش بینی سود سال 1390 چه میزان می باشد؟

      سود سال 1390 به ازاء هر سهم 234 ریال سود پیش بینی شده است.

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است