بانک خوب سرمایه است

   
    • مشخصات پرسش

      سود سهام فرهنگیان چگونه واریز گردیده است؟

      سود سالهای 84 و 85 فرهنگیان طی مذاکراتی که بااداره رفاه آنها صورت گرفته بود به فیش حقوقی آنها واریز و برای سود سالهای 86 به بعد آنها در شعب بانک سرمایه افتتاح حساب انجام شده و می توانند برای گرفتن سود به کلیه شعب بانک سرمایه مراجعه نمایند.

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است