بانک خوب سرمایه است

   
    • مشخصات پرسش

      سود سهام در چه بازه زمانی به حساب سهامداران واریز می شود؟

      از زمان برگزاری مجمع عمومی طبق ماده 240 قانون تجارت بانک به مدت 8 ماه فرصت دارد تا نسبت به پرداخت سود سهام اقدام نماید.

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است