بانک خوب سرمایه است

   
    • مشخصات پرسش

      تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه چه تاریخی می باشد؟

      تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بانک در تیر ماه هرسال بوده و تاریخ دقیق آن در وب سایت بانک اطلاع رسانی می گردد.

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است