بانک خوب سرمایه است

   
  • اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل بانک سرمایه

   اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل بانک سرمایه

   علیرضا پویان شاد

   مدیر عامل و عضو هیات مدیره

   عیسی شهسوار خجسته

   عضو هیات مدیره

   امجد خضری

   عضو هیات مدیره

   علیرضا اکبری ماسوله

   عضو هیات مدیره

کلیه حقوق متعلق به بانک سرمایه است